top of page

COVID-19

Hvis du ikke har symptomer og vil testes for coronavirus, skal du bestille tid på coronoprover.dk. Du får svar på din test ved at logge på sundhed.dk med dit NemID. De fleste vil få svar indenfor 24-48 timer. 

Hvis du har milde symptomer (feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsproblemer og hovedpine) og vil testes, skal du ringe til klinikken, hvor vi kan lave en henvisning. Derefter, skal du selv bestille tid på coronaprover.dk. Mens du afventer svar på din test, skal du blive hjemme og undgå kontakt med andre mennesker.

 

Hvis dit barn har symptomer på coronavirus, skal du kontakte klinikken, hvor vi laver en henvisning. Derefter, skal du bestille tid til test af dit barn på coronaprover.dk. Hvis barnet er under 16 år, bruges en forælders NemID. Hvis barnet er over 15 år, bruges barnets eget NemID. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille tid på CoronaTest Booking på tlf. 30 66 89 37. Telefonen er åben alle dage kl. 10-18. 

Klinikken sender svar på dit barns test (hvis du er oprettet i vores online system).

 

 

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med coronavirus, kan du også været smittet. 

Du betragtes som en nær kontakt, hvis du:
 

  • bor sammen med en smittet

  • har haft direkte fysisk kontakt (fx et kram) med en smittet

  • har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (fx er blevet hostet på eller har rørt ved et brugt lommetørklæde)

  • har haft tæt ansigt-til-ansigt kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en smittet (fx samtale)

  • som sundhedspersonale eller andre har deltaget i plejen af en coronasmittet borger/patient og ikke har benyttet værnemidler 

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med coronavirus skal du kontakte klinikken, hvor vi laver en henvisning. Derefter, skal du bestille tid til test coronaprover.dk. Mens du afventer svar på din test, skal du blive hjemme og undgå kontakt med andre mennesker.

Hvis din test er positiv, vil du blive kontaktet af Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed. Her vil du blive rådgivet om hvordan du skal forholde dig når du er testet positiv og få hjælp til at opspore hvem de har haft kontakt med efter du blev syg. 

Logo.png

Link til din PBOKS

bottom of page